от Библиотеката: Dry Milling

Dry Milling (Драй Милинг) включва премахване на пергамента от външната част на зърното, премахване на дефекти и пакетиране. Това е финалната стъпка преди изпращането на кафето. Повечето производители не изпълняват тази стъпка сами, тъй като оборудването за целта е много скъпо. В завода за суха преработка кафето е механично сортирано, за да се премахнат дефектите и да се раздели по размер и/или плътност. (Тук е моментът, в който т.н. ‘peaberry’ се отделят.)

Peaberry
Peaberry (Пийбери), известно също като ‚караколило‘, е естествена генетична мутация, която представлява около 3-5% от годишното производство на дадена ферма. Обикновено плодът на кафееното дърво се развива на две половини в една черешка (плоско зърно), но понякога само една от двете половини се опложда и развива едно овално (грахообразно) зърно, известно като ‘Peaberry’. През последните години се е образувала вълна от привърженици около изключително висококачествените ‘Peaberry’ кафета, тъй като имат особена сладост в сравнение с плоския си вариант.

Сортиране
Методите на сортиране включват: маса със сито (този метод известен още като гравитационна маса); сортиране по цвят, извършено от човек, или монохромно – по електронен път чрез машина с инфрачервена камера; и ръчно сортиране по размер, цвят и визуални дефекти. В Централна Америка най-често срещани са методите за сортиране по плътност чрез сито и електронно по цвят, докато в Африка се сортира предимно по плътност чрез сито и ръчно от хора. Монохроматичният метод е много бърз и ефективен метод и се използва в много страни по света. Технологията разчита на инфрачервена камера, за да определи цвета на зърното, минавайки през много канали. Ако дефектно зърно е засечено, то автоматично се отделя. Ръчното сортиране включва хора, които гледат за визуален дефект в зеленото кафе. Обикновено се извършва върху конвейерен колан, минавайки покрай работниците.

Изпращане
Новите технологии позволяват да се намали риска при експедирането на кафе. Някои имат успех чрез използването на вакуум или на специално създадени торби за защита от водни изпарения и окисление при пренос на суровини ‘GrainPro Bags’. Процесите, свързани с ‘Dry Milling’, могат да бъдат пренебрегвани, но да се правят правилно е от решаващо значение, тъй като те могат да съсипят положения труд на фермера.