от Библиотеката: Речник

Grade/Клас 

‘Grade’ като термин се използва за да посочи размера на кафето, което е асоциирано с качеството му. Въпреки че има изключения, кафета гледани на по-висока надморска височина са с по-плътни и големи зърна, притежаващи по-добър вкус. Окачествяването на кафето по размер е процес, при който се използват сита с различни размери на дупките. Например кафе ‘Grade 18’, също наричано АА, преминава през сито с дупки с диаметър 18/64 инча, но зърната се задържат от следващото сито с дупки с по-малък диаметър 16/64 инча. Традиционно четните класове са се използвали за Арабика (20,18,16 и т.н.), а нечетните числа са се използвали за Робуста (17,15,13, и т.н.). Методът за класификация на кафето (според неговите качества) се различава в различните държави, и може да включва размер, плътност, брой дефекти, надморска височина на отглеждане, вкус, и т.н.

AA 

АА (Aлфа Aлфа) e термин за класификация на кафе, който се отнася за специфичен, по-голям от нормалното размер зърно. Кафе Кения АА, например, преминава през сито с размер ‘Grade 18 ‘ ( 7.14mm диаметър), но зърната са твърде големи, за да преминат през сито ‘Grade 16’ (6.35 mm диаметър). AA+ се отнася за кафета по-големи зърна от АА. Терминът АА се използва и за качеството на кафето като вкус, поради общата корелация (с много изключения) между размера на кафето и аромата му.

Excelso/Екселсо

‘Excelso’ е термин за окачествяване на кафе, използван в Колумбия. Кафеените зърна са сравнително големи, но по-малки от ‘Supremo’. Кафе ‘Excelso’ преминава през сито с размер ‘Grade 16’ (6.35mm диаметър), но зърната са твърде големи, за да преминат през ‘Grade 14’ (5.55 mm диаметър). Терминът ‘Excelso’ се използва и за качеството на кафето като вкус, поради общата корелация (с много изключения) между размера на кафето и аромата му. Кафе ‘Colombia Supremo’ е малко по-голямо и преминава през сито с размер ‘Grade 18’ ( 7.14 mm диаметър), но зърната са твърде големи, за да преминат през ‘Grade 16’ (6.35 mm диаметър). Кафе ‘Supremo“ и кафе ‘Exceleso’ могат да бъдат набрани от едно и също растение, но да бъдат разделени по размер.

Strictly Soft Bean (SS)

SS са гледани на сравнително по-ниска надморска височина (под 1200м). Кафета, гледани на по-ниска надморска височина, узряват по-бързо и имат по-леко, по-малко плътно зърно. SS Арабики имат по-закръглен вкус в сравнение с обикновено по-богатите на вкусови качества и плътност Арабики, гледани на по-висока надморска височина.

Hard Bean (HB)

Синоним ‘High Grown’. HB се отнася за кафе, което се отглежда на надморска височина между 1200м до 1400м. Кафета, които се отглеждат на висока надморска височина, зреят по-бавно и зърната им са по-твърди и по-плътни от кафета, гледани на по-ниска надморска височина. Присъщите консистенция и вкусови характеристики на високо гледаните кафета ги правят по-желани и като цяло по- скъпи от кафета, отглеждани при по-ниска надморска височина.

Strictly Hard Bean (SHB)

Синоним ‘Strictly High Grown’(SHG). SHB се отнася за кафетa, отглеждани на надморска височина по-висока от 1400 м. Кафета, които се отглеждат на висока надморска височина, зреят по-бавно и зърната им са по-твърди и по-плътни от кафета, гледани на по-ниска надморска височина. Присъщите консистенция и вкусови характеристики на високо гледаните кафета ги правят по-желани и като цяло по- скъпи от кафета, отглеждани при по-ниска надморска височина.

Altura

‘Altura’ означава височина на испански език, и се използва като термин да опише кафе, което се отглежда на висока надморска височина или в планински райони.

Acidity/Киселинност
Често се използва като определение за приятната трапчивост на хубавото кафе.