Библиотека

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАФЕ КУЛТУРАТА

Кафеният плод

Ботаника на кафето

Сортове кафе

Ботаника на кафето

Как се търгува с кафе

Подходи и приготвяне

Растението Кафе

Ботаника на кафето

Речник

Речник

Как се прави Бленд

Подходи и приготвяне

Washed (Мито кафе)

Обработка

Pulped Natural/Semi Washed(Хибридни процеси)

Обработка

Natural (Натурален процес)

Обработка

Сушене на кафето

Обработка

Dry Milling

Обработка

Бране на кафе

Обработка