Класификация на кафе зърната

Класификация на кафе зърната
03.03.2017 Ivan Chavdarov
In Полезно

AA
АА (Aлфа Aлфа) e термин за класификация на кафе, който се отнася за специфичен, по-голям от нормалното размер зърно. Кафе Кения АА, например, преминава през сито с размер ‘Клас 18 ‘( 7.14mm диаметър), но са твърде големи за да преминат през сито ‘Клас 16’(6.35 mm диаметър). AA+ се отнася за кафета по-големи от АА. Терминът АА се използва и за качеството на кафето като вкус, поради общата корелация (с много изключения) между размера на кафето и ароматът му.

Алтура / Altura
Алтура означава височина на Испански и се използва като термин да опише кафе гледано на висока надморска височина, или кафе гледано в планината.

Екселсо / Excelso

Екселсо е термин за окачествяване на кафе, използван в Колумбия. Кафеените зърна са големи, но по-малки от Супремо. Кафе Екселсо преминава през сито с размер ‘Клас 16’ (6.35mm диаметър), но са твърде големи за да преминат през ‘Клас 14’ ( 5.55 mm диаметър). Терминът ‘Екселсо’ се използва и за качеството на кафето като вкус, поради общата корелация (с много изключения) между размера на кафето и ароматът му. Кафе Колумбия Супремо е малко по-голямо и преминава през сито с размер ‘Клас 18’ ( 7.14 mm диаметър), но са твърде големи за да премина през ‘Клас 16’ (6.35 mm диаметър). Кафе Супремо и Кафе Екселсо могат да бъдат набрани от едно и също разстение, но да бъдат разделени по размер.

Клас / Grade
‘Клас’ като термин се използва за да посочи размера на кафето, което е асоциирано с качеството му. Въпреки, че има изключения, кафета гледани на по-висока надморска височина са с по-плътни и големи зърна, притежаващи по-добър вкус. Окачествяването на кафето по размер е процес при който се използват сита с различни размери на дупките. Например кафе ‘Клас 18’също наричано АА, преминават през сито с дупки с диаметър 18/64 инча, но се задържат от следващото сито с дупки с по-малкък диаметър 16/64 инча. Традиционно четните класаове са се използвали за Арабика( 20,18,16 и т.н.) ,а нечетните числа са се използвали за Робуста( 17,15,13, и т.н.). Методът за класификация на кафето ( класифициране на качеството на кафето) се различава в различните държави , и може да включва размер, плътност, брой дефекти, надморска височина на отглеждане, вкус, и т.н.

Хард Бийн / Hard Bean

Синоним “Хай Гроун”(High Grown), HB се отнася за кафе което се отглежда на надморска височина между 1200м до 1400м. Кафета гледани на висока надморска височина зреят по-бавно и зърната им са по-твърди и по-плътни от кафета гледани на по-ниска надморска височина. Присъщите консистенция и вкусови атрибути на високо гледаните кафета ги правят по-желани и като цяло по- скъпи, отколкото кафета отглеждани при по-ниска надморска височина.

Стриктли Хард Бийн / Strictly Hard Bean(SHB)

Синоним “strictly high grown (SHG), SHB се отнася за кафетa отглеждани на надморска височина по-висока от 1400 м. Кафета гледани на висока надморска височина зреят по-бавно и зърната им са по-твърди и по-плътни от кафета гледани на по-ниска надморска височина. Присъщите консистенция и вкусови атрибути на високо гледаните кафета ги правят по-желани и като цяло по- скъпи, отколкото кафета отглеждани при по-ниска надморска височина.

Стриктли Софт Бийн / Strictly Soft Bean(SS)

SS са гледани на сравнително по-ниска надморска височина (под 1200м) Кафета гледани на по-ниска надморска височина озряват по-бързо и имат по-леко, по- малко плътно зърно. SS Арабики имат по-закръглен вкус в сравнение с обикновено по-богатите на вкусови качества и плътност Арабики, гледани на по-висока надморска височина.